2011 Yılı İlk Yarı Türk Filmleri Özet Türkiye Sinema Vizyon Raporu

.

2011 yılının ilk yarısına ait Türk Filmleri Özet Türkiye Sinema Vizyon Genel Raporu, Haftalık Antrakt Sinema Gazetesi yönetmeni Deniz Yavuz tarafından hazırlanarak kamuoyunun dikkatine sunuldu. Türkiye’deki film dağıtımcısı şirketlerin 2011 yılında dağıttıkları Türk filmlerinin ulaştıkları seyirci sayısını ve yaptığı hasılatı gösteren rapordan alıntı veya kopyalama yapılırken Haftalık Antrakt Sinema Gazetesi’nin kaynak gösterilmesini rica ederiz…

.

.

.
.
.