Yayın Politikamız

Sinema Sokağı Gazetesi  farklı olma misyonuna bağlı olarak, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, çağdaş ve evrensel değerlere bağlı bir  politika izleyip, çıkar kaygısıyla değil,  takipcilerinin istekleri doğrultusunda projeler yapmayı ilke edinmiştir.

Sinema Sokağı Sanat Gazetesi yeni ve özgün yapımların her zaman kendisine yer bulduğu yenilikçi bir kuruluş  olacaktır.

Sinema Sokağı Sanat Gazetesi  projelerinde devletin bölünmez bütünlüğü ilkesine aykırı, çocukların kişisel ve psikolojik gelişimine zararlı, kadınlara yönelik ekonomik ve cinsel ayrımcılık yapan, belirli bir grubu veya kuruluşu siyasi veya ekonomik çıkar için öven ya da aşağılayan projelerinde  kesinlikle yer verilemez.