Tarihi miras

Sit Alanları Koruma ve KullanMA Koşulları

ARKEOLOJİK SİTLER, KORUMA VE KULLANMA KOŞULLARI Arkeolojik Sit: İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır. 1) I. Derece Arkeolojik Sit: Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu… Okumaya devam et Sit Alanları Koruma ve KullanMA Koşulları